Koorinformatie

Het koor is opgericht op 19 januari 1993 door een aantal bewoners van het Buurtschap Broek en het dorp Brummen in Café De Vroolijke Frans aan de Knoevenoordstraat.
Dit café – inmiddels bekend als Uitspanning De Vroolijke Frans – was ook de plaats van samenkomst. Hier hielden wij onze repetities. De Vroolijke Frans was steeds vaker bezet op vrijdag en daarom repeteren we al een aantal jaren in het NPB gebouw in Brummen. Wel zijn we voor het jaarlijkse Grintconcert bij de Vroolijke Frans.
We repeteren één keer in de veertien dagen op vrijdagavond. Er is een
kwartier pauze.
We zingen heel verschillende stukken. Veelal licht klassiek, maar een Afrikaans lied of een popliedje komen ook voor. Of een Engels kerstlied, of een vroom 16e-eeuws lied, of een…
Voor veel leden is het zingen meer middel dan doel, maar als we gekozen hebben voor een uitvoering (plm. twee keer per jaar), is er van iedereen volledige inzet. En vaak overtreffen we onze eigen verwachtingen.

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden.

Dirigent: Alyde Touwen

Aanname nieuwe leden.
1. Aspirant leden kunnen zich bij de secretaris opgeven voor het koor.
2. Belangstellenden mogen 2 repetities bijwonen om te bepalen of het iets voor ze is.
3. Als de “proef avonden” als positief worden ervaren kan het adspirant lid
instromen. Contributieregeling gaat dan in.
4. Aspirant leden worden op de wachtlijst geplaatst als de stemgroep vol zit.
(zie Getallen)
5. Koorleden die doorschuiven naar een andere stemgroep, gaan vóór op aspirant
leden op de wachtlijst.

De getallen
1. Het koor telt in principe maximaal 55 leden.
2. We streven naar een optimale balans van de 4 stemgroepen
3. Het bestuur, in overleg met de dirigent, bepaalt of een stemgroep vol zit

Achterliggende motivatie
1.We kiezen ervoor om het koor niet onbeperkt te laten groeien. Het wordt dan onpersoonlijker, terwijl we juist een hechte betrokken club mensen willen zijn.
2.We willen verbonden blijven met het buurtschap Het Broek.
3 Ook willen we de balans van de stemgroepen bewaken.
4.Het bestuur houdt zich het recht voor om af te wijken van bovenstaande procedure

Contributie
1. De contributie bedraagt € 140,-per persoon per jaar
Uitgegaan wordt van een seizoen jaar: 1 januari tot 1 januari. We zijn 10 maanden per jaar actief dus is de contributie € 14,- per maand.
2. De contributie dient te worden voldaan aan het begin van het seizoen.
3. Leden die later in het seizoen instromen, betalen het aantal maanden dat ze lid zijn X €14,-. Dit bedrag dient betaald te worden na inschrijving en bevestiging van inschrijving door de secretaris.
4. Het contributiebedrag dient gestort te worden op
IBAN NL42 INGB 0004701824 ten name van Broeks Koor de Vroolijkheid onder vermelding van het contributiejaar (of gedeelte van het jaar wat voor jou van toepassing is).
5. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt geen contributie gerestitueerd.
6. Het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, is verantwoordelijk voor de
inning van de contributie.
Bij eventuele vragen over de contributie kunt u contact opnemen met de
penningmeester.

De koorrepetities:

Onze repetitieruimte is: Het NPB gebouw aan de D.A. van Vuurenstraat 10, Brummen (ingang; zijkant).

Hoe laat
We beginnen om 19.15 met koffie en thee. Stipt 19.30 beginnen we met
zingen. Er is een pauze.

Bladmuziek
De muziek word centraal gekopieerd en uitgedeeld.

Afmelden
Ben je verhinderd meld je dan af bij de secretaris:
Ans Uit de Weerd: 0630426446 (ook Whattsapp), 0575565215 of via het contactformulier.

Commissies
Het koor heeft commissies te weten de Cateringcommissie, de Muziekcommissie, Lief en leed en de cie Vroolijkheid
De Cateringcomissie. verzorgt op de repetitie avonden en andersoortige avonden -zoals bonte avonden, zang zaterdagen e.d.- de koffie, thee, koekjes enz..
Ze werken in paren en zijn vrijgesteld van andere corvee werkzaamheden.
De Muziekcommissie bestaat uit Ciska. De cie. zoekt het repertoire uit voor het koor.
Tweemaal per jaar wordt de dirigent uitgenodigd om met de cie. te overleggen. De cie. leggen het uitgezochte repertoire aan de dirigent voor en vragen haar om advies. Daarna wordt er een gezamenlijk besluit genomen.
Dit besluit wordt als advies voorgesteld aan het bestuur, zij besluiten of het door de cie. voorgestelde repertoire wordt uitgevoerd.

Corvee:
Leden die niet in de cateringcommissie zitten hebben bij toerbeurt corvee. Dit wordt aan het begin van het seizoen ingedeeld door de secretaris. Kun je niet, vraag iemand anders, of ruil met iemand.

Corvee in het NPD-gebouw: 19.00 uur aanwezig  zijn!

Cateringgroep zorgt voor koffie zetten. De corvee zorgt voor de opstelling tijdens het zingen. Dit houd in: Piano klaarzetten links langs de muur. Stoelen in de zaal gebogen rond de piano met gezicht naar de linker muur neer zetten. ± 40 stoelen. In de pauze helpen met koffie en thee en afwassen van gebruikt servies. Na afloop de rest van de afwas doen. Verder moeten de stoelen weer aan de zijkant worden geplaatst en de piano terug gezet achter inde zaal.